Paidir d’an Bhlian 2020

A Dhia, a chruithidh
Farraige, sleibhte agus speir,
Go mbeadh fuinneamh agus brf na farraige ionam, Ceol na farraige i’m chro1,
Neart agus buan na sleibhte i m’intinn
Nuair a thagann na stoirm;
Go mbeadh s1ora1ocht na speire i’m spiorad,
Is radharc fiche/fiche i suile m’anam,
Go bh’feicfinn na sforaf i ngach nf
A chruithidh Tu.